Souhlas se zpracováním osobních údajů

Úvod 

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ a odesláním vyplněného formuláře na webové stránce http://www.komorapodnikatelu.cz/ souhlasíte se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů. Těmito údaji jsou (jméno, příjmení, emailová adresa, společnost, obrat a počet zaměstnanců) („Údaje“). Správcem Komora podnikatelů, z. s., se sídlem Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09103759, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73351 („Správce“). Správce vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a zavazuje se zpracovávat Údaje v souladu s touto normou a další související legislativou.

Jaký je účel zpracování Údajů?

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely výzvy podnikatelů, zejména, nikoli však výlučně, pro její předání adresátům, uveřejnění a dalšímu neomezenému šíření, a to po dobu nebytnou k naplnění účelu výzvy.

Jaký je způsob zpracování Údajů?

Údaje jsou zpracovány Správcem a Zpracovatelem za použití manuálních nebo automatizovaných způsobů zpracování. Správce je oprávněn předat Údaje třetím osobám (např. adresátům výzvy) i dalším zpracovatelům (např. IT specialistům), je-li to pro realizaci výzvy podnikatelů nezbytné či efektivní.

Jaká jsou Vaše práva?

Poskytnutím Údajů Správci berete na vědomí, že jste Údaje poskytl dobrovolně a že jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 

  1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
  2. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
  3. právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
  4. právo odvolat souhlas;
  5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
  6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete kontaktovat Správce?

Kontaktovat Správce v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv, včetně odvolání souhlasu, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Správce, na e-mailové adrese: info@komorapodnikatelu.cz.